Vizitka


Naziv podjetja:WINKY d.o.o.
Sedež podjetja:Miklošičeva cesta 13, 1000 Ljubljana
Telefon:+386 1 77 72 000
Telefax:+386 1 43 13 2 69
E-pošta:
Splet: www.winky.si
ID številka za DDV:SI81302762
Matična številka:5332753
Transakcijski račun:05100-8000056737 pri Abanki Vipa d.d., Ljubljana
02010-0256043591 pri NLB d.d., Ljubljana
Podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod št. vl. 1/35156/00.
Šifra dejavnosti:71.129
Osnovni kapital:20.865,00 EUR
Število zaposlenih:9
Leto ustanovitve:1990
Kje smo


domov
projektiranje in inženiring
Winky d.o.o.

Miklošičeva cesta 13,
1000 Ljubljana

tel.: + 386 1 43 03 220
tel.: + 386 1 77 72 000
fax: + 386 1 43 13 269
E-pošta: