Kolofon

www.winky.si

Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.

Datum prve objave spletnega mesta: december 2008

Naročnik: winky d.o.o.
Odgovorna oseba:

Izvajalec: Arctur d.o.o.
Odgovorna oseba:
Vodja projekta:
Grafična podoba:
Programiranje: ,

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995).


ADS4 is the 4th generation of our in-house content management system more..

4PM is a powerful and intuitive web-based project management system more..


domov
projektiranje in inženiring
Winky d.o.o.

Miklošičeva cesta 13,
1000 Ljubljana

tel.: + 386 1 43 03 220
tel.: + 386 1 77 72 000
fax: + 386 1 43 13 269
E-pošta: